Page 139 - 2012

Basic HTML Version

139
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Dispositius mèdics, TICS i imatge | Recerca clínica i traslacional
Projectes
Títol:
Aplicacions de la telemedicina: control de qualitat online de les espirometries.
Promotor:
Beca CIR.
Investigador principal:
Laura Vigil Giménez.
Títol:
Impacte de les TIC en la formació continuada per als professionals d'infermeria de la
província de Barcelona.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Maria López Parra.
Títol:
Utilidad de la ecografía de alta resolución en Urgencias como exploración
complementaria en la torsión testicular.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Miriam Barrio Muñoz.
Títol:
Absorció sistèmica de CO2 durant la microcirurgia endoscòpica transanal (TEM/TEO).
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Gemma Pujol Caballé.
Títol:
Avaluació de la utilitat de l'elastografia quantitativa a l'estudi de les lesions malignes de
mama.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Sergio Ganau Macias.
Títol:
Valor predictiu de la difusió en la RM de mama en la resposta a la quimioteràpia primària
en pacients amb càncer de mama.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Amaya Martín Oloriz.