Page 146 - 2012

Basic HTML Version

146
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Títol:
Análisi de la qualitat de vida en pacients politraumàtics.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Heura Llaquet Bayó.
Títol:
Estudi farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional de Clozapina i Norclozapina. Efecte
del CYP1A2 en la seva individualització posològica.
Promotor:
Beca CIR.
Investigador principal:
Sílvia Martínez Illamola.
Títol:
La fisioteràpia en el postoperatori immediat i tardà en la cirurgia de la obesitat mòrbida:
incidència d'atelectasis.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Georgina Mateu Vives.
Títol:
Entrenament laparoscòpic per a residents. Estudi pilot observacional sobre l'efecte de
l'entrenament en l'activitat laparoscòpica.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Laura Mora López.
Títol:
Estrategia de gestión de la hipotermia perioperatoria durante la cesárea en el Hospital de
Sabadell.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Eva Nicolàs Flores.
Títol:
Validació del PRISM (Pictorial Representation of Illness Self Measure) com a mètode
breu de valoració del sofriment en malalts ≥65 anys ingressats per fractura de maluc.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Carme Nogueras Rimblas.
Títol:
Desigualdades en el acceso a los programas preventivos en salud sexual y reproductiva:
análisis de la situación en el distrito 2 de Sabadell.
Promotor:
Propi.
Investigador principal:
Noemí Obregón Gutiérrez.