Page 83 - 2012

Basic HTML Version

83
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
World J Gastroenterol.
2,547
1
2,547
TOTAL
293
925,689
Articles publicats i factor d’impacte
Articles amb factor d’impacte: factor d’impacte acumulat
245 articles (un 83,62% del total) s’han publicat en revistes amb factor
d’impacte –segons la base de dades Journal Citation Reports, amb un total de
925,689 punts.
Documents publicats en
revistes amb factor d'impacte
Documents publicats en revistes
sense factor d'impacte
Factor d'impacte
acumulat
245
48
925,689
Articles publicats i factor d’impacte
Podem observar una comparativa amb els darrers anys, tant dels articles
publicats: