Page 85 - 2012

Basic HTML Version

85
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Citacions rebudes en el període 1985 - 2013 (nov.)
Abast temàtic, Articles de q1 (d’excel·lència) i percentatge respecte el total
S’han aconseguit 151 primers quartils, tret que suposa el 45% dels
mateixos.
Articles per quartil (JCR)