Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà

Presentació

Presentació

 • El servei de Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà incorpora tot un seguit de funcions i responsabilitats que agrupen diferents tasques de caire no assistencial sanitari.
 • Són serveis de suport amb dependència de la Direcció Executiva, que han de col·laborar en la prestació d’una assistència integral i de qualitat.
 • Hauran de ser l’expressió més formal de dos principis fonamentals: l’orientació al client i l’equitat.

 

Funcions

Funcions

 • El registre i programació "operativa" de les diferents línies d'activitat
 • Garantir l’accés equitatiu als seus clients
 • L’acollida, orientació i primera atenció dels diferents clients
 • La promoció i el respecte pels drets i deures dels nostres clients
 • La informació escrita de caràcter general adreçada als clients (guies de l'usuari, fulls d’informació)
 • La coordinació del Transport Sanitari No Urgent (TSNU)
 • L’avaluació de la qualitat subjectiva (enquestes, focus grups, reclamacions, etc.)
 • L’atenció a les consideracions socials (Treball Social)
 • Pla de Voluntariat Parc Taulí
 • La coordinació institucional per facilitar l’atenció religiosa.

Contacte

Contacte

Unitat d'Acollida i Programació

Per a informació o canvis en la programació de visites, proves o intervencions / Sol·licitud de visita a Atenció al Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)

Unitat d'Atenció al Client

Atenem els seus suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nostres serveis.

Personalment

En la secretaria: De dilluns a divendres, de 10 a 12 h
En els taulells d'atenció: Horari determinat pel propi taulell

En aquesta unitat també s’informa sobre la «Carta de Drets i Deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària» així com del «Document de voluntats anticipades».

Unitat de Treball Social

Voluntariat Parc Taulí

Equip de responsables de Gestió de Pacients
 

Pilar Doretto
Direcció Gestió de Pacients

Antonio Ávila Pérez
Responsable de programació i recepció

Iván Flores Sanz
Cap de la Unitat d'Atenció al Client

Esther Cortés Daza
Cap de la Unitat de Treball Social