Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Presentació

La Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació, es configura com a departament que executa les decisions adoptades en aquesta matèria pel Comitè Directiu de Sistemes d'Informació i dóna el millor servei a tota la Corporació quant a coordinació tècnica de projectes, implementació i desenvolupament de programaris, instal.lació i manteniment d'estacions de treball i la gestió i administració dels sistemes centrals i les comunicacions.

Missió

De la mà de la tecnologia i d'un equip de professionals compromesos, volem incorporar les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs) com a motor de modernització dels processos de la CSPT i així, poder donar suport a l'activitat assistencial, docència, recerca i gestió que desenvolupen els seus professionals.

Visió

L'àrea de Sistemes d'Informació liderarà la creació de valor mitjançant les TICs i la innovació tecnològica de la CSPT, donant servei i resposta, amb visió global, a les necessitats de tots els seus professionals. La creació de valor es tradueix en una obtenció de beneficis a un cost òptim dels recursos minimitzant el risc.

◾Avaluant les necessitats i condicionants de les diferents àrees/serveis de la CSPT respecte les TIC's.
◾Prioritzant i prenent decisions en funció de les necessitats, conjugant la visió global i respectant les singularitats.
◾Mesurant l'acompliment dels resultats i beneficis segons les fites i resultats acordats.

Àrees i objectius

Àrea de Desenvolupament

  • Mantenir en bon estat de funcionament tot el programari existent, tot resolent les incidències que apareguin i fent les modificacions sobre el programari que sigui necessàries.
     
  • Desenvolupar el programari necessari per ajudar al bon funcionament de la corporació, des de tots els punts de vista: assistencial, administració i investigació i recerca... segons les prioritats que en cada moment marqui el Comitè de Responsables de Sistemes d'Informació

Àrea de Suport i instal.lacions

  • Desenvolupar la tasca de suport i instal·lacions, posant el principal focus d'atenció en l'usuari, que és atès directament pels tècnics de suport.

Àrea de Sistemes

  • Desenvolupar les tasques de gestió i administració dels sistemes centrals, i de comunicacions, posant el principal focus d'atenció en el bon funcionament de la infrastructura i en la continua evolució i l'adequació necessàries.

 

Equip de la Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Anna Benavent Navarro
Direcció

Pere Escuder Torres
Responsable Àrea de Suport i Instal·lacions

Luis Bernáldez Balado
Responsable Àrea de Sistemes i Explotació

César Erill Piñot
Cap de Projectes àrea Business Intelligence

Tomàs Gil Martínez
Responsable Integracions

Mateo Guerrero Lozano
Cap de projectes de Recusos Humans

Maria del Mar Juárez Télez
Cap de projectectes Àrea Financera i Logística

Anna Pascual Roca
Cap de Projectes Assistencials

Pepi Zapata Rios
Responsable Facturació

 

 

 

Ubicació


Parc del Taulí 1
Ed. La Salut, 1a planta
08208 Sabadell