El Parc Taulí participa en el projecte Europeu EURIPHI

La Fundació Parc Taulí i el Grup de Recerca de Malalties Infeccioses participen en el projecte EURIPHI, projecte CSA (Coordination and Suport Action) finançat pel Programa Marc H2020 de la Comissió Europea. El Parc Taulí participarà en l’anàlisi de l’estat actual d’ús d’antibiòtics als hospitals, les barreres existents en les proves de diagnòstic ràpid i en la identificació i anàlisi de problemes en els serveis d’atenció integrada per tal de poder definir criteris per una avaluació basada en valor.

Les organitzacions de contractació pública estan reconsiderant les practiques existents de compra amb l’objectiu de trobar solucions innovadores per fer front a nous reptes sanitaris. A través del projecte EURIPHI aquestes organitzacions volen fomentar noves aproximacions al voltant del concepte de compra basada en valor (Value Based Public Procurement of Innovation). La visió compartida d’EURIPHI és generar un “Most Economic Advantageous Tendering (MEAT) framework”, és a dir, un marc d’avantatges més econòmiques per als processos de licitació.

Aquest MEAT podria donar suport als processos de compra pública d’innovació i s’aplicarà en les àrees de diagnòstic ràpid per a malalties infeccioses i serveis d’atenció integrada. Un cop identificades les necessitats per cada àmbit, es treballarà en la preparació de futures propostes de compra pública d’innovació (PPI) o compra pública precomercial (PCP) per part dels membres d’EURIPHI.

El consorci està format per 25 socis (organitzacions de contractació pública, referents estatals i regionals i proveïdors de serveis) de 10 països europeus diferents i té una durada de 18 mesos.