Oberta la consulta preliminar al mercat per als projectes finançats per la convocatòria de Compra Pública d'Innovació en Salut al Parc Taulí

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí preveu la realització de la licitació amb l'objectiu d'incorporar innovació a l'àmbit sanitari. Per tal de preparar aquestes licitacions, s'ha obert una consulta preliminar al mercat d'acord amb els requisits de la Compra Pública Innovadora per informar sobre aspectes clau del procés posterior de licitació, i així poder aconseguir la participació de les parts interessades i conèixer la visió i l'oferta del sector. 

Els objectius de la consulta preliminar al mercat són:

- Informar sobre el procés de licitació, per poder aconseguir la més àmplia participació de les parts interessades.
- Conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat.
- Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que siguin considerats per l'òrgan de contractació per la preparació de la licitació.

En total cinc projectes, tres individuals i dos en col·laboració amb altres hospitals catalans, seran co-finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):

 

Per a més informació: