El Parc Taulí organitza una jornada sobre Alzheimer i altres demències adreçada a familiars i cuidadors de pacients

La jornada serà un punt de trobada on familiars i professionals compartiran experiències i coneixement. Al Parc Taulí s’atenen anualment prop de 1.500 pacients amb diagnòstic de trastorn cognitiu. 

El proper 27 de setembre se celebrarà a l’Auditori Taulí la ‘1a Jornada per a cuidadors i familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències’ organitzada per l’Equip Avaluador Integral Ambulatori de Patologia Cognitiva del Parc Taulí (EAIA-PC). La finalitat d’aquesta jornada, gratuïta i oberta a la població, és crear un espai entre professionals, familiars i cuidadors per compartir les experiències i el coneixement en la cura d’aquests pacients.

De les malalties associades a l’edat, la malaltia d’Alzheimer i altres demències neurodegeneratives són actualment un dels principals problemes de salut a nivell mundial. A l’Estat espanyol més de 1,5 milions de persones les pateixen, convertint-se en un repte en l’atenció sociosanitària ja que no només afecta al malalt sinó també a la família i per extensió a la societat. Al Parc Taulí s’atenen anualment prop de 1.500 pacients amb diagnòstic de trastorn cognitiu.

Es calcula que en el nostre medi cada any es diagnostiquen de demència al voltant de 10 de cada mil persones, essent la demència amb major incidència la Malaltia d’Alzheimer, que representa aproximadament el 60-80% del total de casos. La segona demència més freqüent es la demència de causa vascular, seguida d’altres demències neurodegeneratives, com la demència amb Cossos de Lewy, el complexe Demència-Parkinson i la demència Frontotemporal.

Totes aquestes patologies tenen en comú la pèrdua progressiva de facultats mentals la qual cosa comportarà que el pacient sigui dependent d’una tercera persona per a les activitats de la vida diària. En el cas de la nostra població, quasi bé sempre és la família la proveïdora d’atenció i cures de primera línia. Per aquest motiu, la jornada està dirigida a aquest sector de la població per tal de contribuir en aquesta tasca tan esgotadora i amb moltes dificultats per abordar-la.

Com s’aborden les patologies de demències a l’EAIA-PC?

Els professionals assistencials intenten oferir una assistència integral tant a pacient com a família/cuidador per tal de donar la resposta necessària en cada moment del procés degeneratiu. L’objectiu principal de l’EAIA-PC del Parc Taulí és el diagnòstic mèdic i primer abordatge farmacològic i no farmacològic en la malaltia. Posteriorment, un cop la persona està diagnosticada, la seva continuïtat de cures i atenció recau en l’equip d’Atenció Primària, amb el suport de l’EAIA-PC.

L’equip de professionals que componen aquesta unitat està format per tres neuròlogues, una neuropsicòloga, una tècnica de cures auxiliars d’infermeria, un treballador social i una infermera gestora de casos. En aquest treball multidisciplinari la funció de la gestora de casos és la coordinació de tots els agents i nivells assistencial on pot recaure l’abordatge assistencial del pacient.