El Parc Taulí incorpora la tecnologia 3D per a la planificació de la intervenció d’un tumor cranial

En la intervenció ha participat un equip multidisciplinari format per cirurgians maxil·lofacials, neurocirurgians, otorinolaringòlegs i l’equip del Laboratori 3D del Parc Taulí. Amb aquesta intervenció s’ha obert una nova via per planificar intervencions quirúrgiques complexes de manera personalitzada.

Un equip multidisciplinari del Parc Taulí ha abordat, amb èxit, la primera intervenció de Neurocirurgia que es planifica amb tecnologia 3D en aquesta institució. Es tracta d’un pacient de 70 anys afectat per un tumor de la base de crani, amb pèrdua de visió i amb una deformació ocular per compressió del tumor, a qui se li ha practicat una resecció tumoral i la reconstrucció posterior de la part nasal amb una placa de titani.

En la intervenció ha participat un equip multidisciplinari format per cirurgians maxil·lofacials, neurocirurgians, otorinolaringòlegs, que han planificat aquesta intervenció amb la necessària col·laboració de l’equip del Laboratori 3D del Parc Taulí.

A partir de les imatges bidimensionals del TAC es va fer la reconstrucció en 3D del tumor i de les estructures cranials que l’envolten, que han servit de guia per facilitar les diferents fases de la intervenció. El model s’utilitza per definir les guies de tall i preparar la reconstrucció amb material a mida del pacient.

Aquest tipus de planificació aporta, com a avantatges, un estalvi de temps de quiròfan, preveure amb temps possibles complicacions i planificar el tipus de reconstrucció que es fa tot just en acabar la resecció del tumor. Per tot això, també implica una recuperació postoperatòria més ràpida del pacient.

Gràcies a la consolidació del Laboratori 3D, com a espai propi de disseny i fabricació de models, al Parc Taulí ja és possible l’abordatge d’intervencions quirúrgiques de diferents especialitats amb aquesta tecnologia, com cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT), cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular, endoscòpia digestiva, oncologia... i ara neurocirurgia. Els darrers tres anys ja s’han realitzat més de 160 intervencions quirúrgiques amb planificació 3D, de les quals el 95% són de COT, que va ser l’especialitat pionera en la seva aplicació.