El Parc Taulí atén cada any més de 200 pacients amb càncer de mama


Al voltant de 90 dones es diagnostiquen mitjançant el Programa de detecció precoç de càncer de mama del Parc Taulí

Cada any es diagnostiquen de càncer de mama a Espanya unes 25.000 dones. Una de cada 9 dones tindran un càncer de mama al llarg de la seva vida. Malgrat els avenços en el diagnòstic i tractament, unes 6.000 acabaran morint per aquesta malaltia.

Al Parc Taulí es tracten anualment unes 220 dones diagnosticades de càncer de mama. Des de fa més de 20 anys el seu diagnòstic i tractament es fa en l’àmbit de la Unitat de Patologia Mamària per assegurar que aquesta assistència es porti a terme per part d'un equip multidisciplinari. Més de 30 professionals, metges de diferents especialitats, infermeria, tècnics, personal administratiu i personal de recerca dediquen la majoria del seu temps a aquesta patologia.

Cada any, 90 d'aquestes 220 dones es diagnostiquen al programa de detecció precoç del càncer de mama que es coordina des del Parc Taulí. Anualment es citen 23.000 dones de la nostra àrea, entre els 50 i els 70 anys, per fer una mamografia periòdica, de les que un 75-80% atenen aquesta invitació. Amb aquest programa s'aconsegueix que el diagnòstic de la malaltia es faci en una fase molt inicial, com així passa en el 65% de les nostres pacients.

El Parc Taulí s'ha mantingut capdavanter al nostre país en l'assistència i recerca del càncer de mama

El responsable de la Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí, Miquel Àngel Seguí, confirma que “s'ha progressat en els últims 20 anys en millorar el pronòstic d'aquestes dones, i el Parc Taulí s'ha mantingut capdavanter al nostre país en l'assistència i recerca del càncer de mama, incorporant tot el coneixement i la tecnologia necessària”.

Actualment més del 75% de les dones es tracten amb una cirurgia que conserva el pit, i en els casos que això no es possible s'ofereix una reconstrucció mamària. Aproximadament el 85% de les dones amb càncer de mama es curen de la seva malaltia, fet que podem atribuir clarament al programa de cribratge i a la important millora en el tractament mèdic del càncer de mama (quimioteràpia, tractament hormonal i tractament genètic)

Per aquest avenç “és fundamental la recerca clínica i al nostre centre també aquest aspecte és molt important”, comenta el Dr. Seguí. En el últims 15 anys, més de 700 dones han participat en uns 80 estudis clínics, nacionals i internacionals, que ha contribuït decisivament a la millora en la taxa de curacions de les dones amb càncer de mama. “Per cada 5% de millora que aconseguim amb els avenços en el tractament de càncer de mama, 10 dones del nostre entorn no moriran d'aquesta malaltia i es poden reincorporar a la seva vida, i cadascuna d'aquestes dones tenen nom i cognom”.