El Parc Taulí realitza obres de renovació del paviment de la plaça del recinte sanitari

Un equip de professionals del Servei de Manteniment estan realitzant els treballs que està previst que finalitzin a finals del proper mes de maig. Les obres de reforma consisteixen en l’eliminació de la zona de grades, molt malmeses, que es substituiran per escales i baranes.

Concretament, els treballs consistiran en la renovació de la zona de grades per substituir-les per escales i baranes amb la finalitat de facilitar la circulació a la gent gran o a persones amb problemes de mobilitat. Està previst finalitzar els treballs a finals del proper mes de maig.

El projecte d’obres està elaborat per l’Ajuntament de Sabadell i, tal i com explica el director d’Economia i Serveis del Parc Taulí, Francesc Luque, també està previst eliminar la gespa i els parterres situats davant la façana principal de l’hospital. Es col·locarà un terra adequat per evitar el fang que es forma quan plou, tot i que es mantindran els arbres actuals.

Aquestes obres tenen un pressupost de 90.000 €, finançats en un 50% per l’empresa ISS – concessionària del restaurant Blues – i l’altre 50% pel Parc Taulí, que assumeix els costos de la mà d’obra. Un cop finalitzats el treballs, l’obra serà recepcionada per l’Ajuntament de Sabadell que assumirà el seu manteniment com a espai de Via Pública.