Publicació de licitació “Reducció de l’estrès dels pacients sotmesos a intervencions quirúrgiques hospitalàries, durant tot el procés assistencial”

El projecte europeu STARS EU-PCP "Empowering Patients by Professional Stress Avoidance and Recovery Services" publicarà el proper 1 de febrer una licitació per valor de 3,26 milions d'euros (IVA inclòs). Aquesta licitació s'adreça a empreses del sector tecnològic i biomèdic que tinguin la capacitat de desenvolupar solucions innovadores d'acord amb els paràmetres i indicacions dels plecs de la licitació.

El projecte STARS és un procés de compra pública precomercial que té per missió avançar en el registre "intel·ligent" de signes vitals i la seva transmissió –sense fils i en temps real– de grans quantitats de dades i informació per a la gestió de dades massives.

Cinc hospitals europeus capdavanters sota el lideratge de la Maastricht University (UM) fan una crida al sector empresarial i industrial per dissenyar i desenvolupar una eina personalitzada de suport per a pacients que reben intervencions quirúrgiques.

Aquesta eina tindrà la missió de reduir l'estrès i millorar les condicions de salut durant el procés d'atenció sanitària.

AQuAS aportarà la seva experiència internacional en l'àmbit de la PCP i donarà suport especialment als hospitals catalans (Sant Joan de Déu Barcelona i Fundació Parc Taulí) que formen part d'aquest projecte.
Els beneficis que s'esperen obtenir mitjançant la reducció de l'estrès dels pacients són:

  • Millora de la qualitat de vida
  • Reducció de les complicacions preoperatòries i postoperatòries
  • Disminució del consum de fàrmacs
     

La licitació serà publicada a la plataforma TED Supplement to the Official Journal of the EU (https://ted.europa.eu)

La data límit per presentar-hi propostes serà el 30 d'abril de 2019.

STARS EU-PCP projecte de la Comissió Europea ID: 727585.

Finançat dins el Programa H2020-EU.3.1.4. Active ageing and self-management of health