Page 7 - MEM2008

This is a SEO version of MEM2008. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Docència

Docència de Grau

2008

MEF (Metge Especialista en Formació) 143 FEF (Farmacèutic Especialista en Formació)

4

LLIR (Llevadora Interna Resident) 8

Total residents en formació 155

Residents en formació

Docència de Postgrau

Formació professional i ocupacional

Medicina

> El setembre de 2008 s’ha incorporat la primera promoció (30 alumnes) d’estudiants de tercer curs de Medicina de la UAB.

> 9a promoció de rotatoris de 6è curs de Medicina de la UAB (34 alumnes).

> Alumnes en pràctiques de diversos cursos: 35 alumnes.

Infermeria

> S’ha impartit formació pràctica de 262 alumnes de 5 esco-les universitàries

Altres graus

> 60 alumnes

Cursos

> S’han impartit 44 cursos (10 acreditats per la UAB) a un total de 2.209 alumnes i 2.433 hores lectives.

Altres

> Han fet pràctiques a la nostra institució un total de 139 alumnes de 18 especialitats/branques, procedents de 22 centres.

> Professionals en règim d’estada: 11

> 21 convenis signats amb altres institucions per temes docents.

Page 7 - MEM2008

This is a SEO version of MEM2008. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »