Comitè Institucional de Formació (CIF)

Missió

Integrar, promoure, coordinar i avaluar les polítiques de formació en l’àmbit de la Corporació, d’acord amb els objectius institucionals i sota un mateix marc estratègic.

Composició