Comitè Institucional de Guies Clíniques (CIGC)

Missió

Definir, promoure i coordinar el programa de guies de pràctica clínica del Parc Taulí. Prestar suport metodològic als professionals en l’elaboració, avaluació, difusió i implementació de les guies.

Composició