Comitè Institucional de Mortalitat (CIM)

Missió

La funció del Comitè de Mortalitat és l'estudi de la mortalitat, analitzant el procés assistencial dels pacients que moren a l'hospital.

Composició