Patrimoni

Inventari de béns immobles

Inventari de béns immobles

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

 

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualització: contínua.

Format: PDF.

Béns mobles de valor especial

Béns mobles de valor especial

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa

 

Actualització: contínua.

Gestió del patrimoni

Gestió del patrimoni

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa

 

Actualització: continua

Contractació patrimonial

Contractació patrimonial

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa

 

Actualització: continua