Page 159 - 2012

Basic HTML Version

159
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Tot això, ho fa possible el treball, la iniciativa, les habilitats i la motivació
d’una bona part dels nostres professionals, que fan seu el repte de fer front a
les necessitats sempre canviants del nostre entorn.
Vista aèrea del recinte del Parc Taulí
Aquesta memòria científica està disponible en la següent adreça: