Page 18 - 2012

Basic HTML Version

18
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Docència i Formació
Docència
Com a activitats de docència externa, s’han desenvolupat aquestes
accions:
Títol curs
Alum. Hores Acreditacions
Màster en Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia
Pediàtriques (1er curs)
Dra. Montserrat Bosque García
2
800
CID, UAB
Actualització en Cures Auxiliar Infermeria Malalt
Greu/Crític
Dui Rosa Jam Gatell
19
73,50
CID
Curs Bàsic de Electrocardiografia
Antoni Martínez Rubio
Dra. Eva Guillaumet Gasa
68
7 CCFCPS, CID
M5 Nutrició i dietètica en el Malalt Fràgil
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
2
10
CID
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu
2012
Dui Rosa Jam Gatell
35
180
CID, UAB
VI Curso teórico-práctico de ecografía para el
acceso vascular en nefrología
Dr. José Ibeas López
30
20 CCFCPS, CID
M6 Atenció Infermeria a la persona fràgil amb
diabetes (Anul.lat)
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
0
6
CID
M7 Abordatge infermeria davant malalts fràgils
amb problemes cardiològics
DUI Antonia Martínez Villegas
Dui Mercè Prat Martínez
3
14
CID
M8 Abordatge Infermeria davant una persona
gran en el procés adaptació a envelliment
DUI Antonia Martínez Villegas
DUI Mercè Prat Martínez
1
16
CID
II Curso teórico-práctico actualización en
ecografía y manejo multidisciplinar del acceso
vascular
Dr. José Ibeas López
23
25 CCFCPS, CID
Curso para el manejo integral de pacientes con
artritis psoriásica
Dr. Jordi Gratacós Masmitja
6
10 CCFCPS, CID
V Curs de Formació de Diàlisi Peritoneal
Dr. Manel Vera Rivera
Dra. Esther Ponz Clemente
31
25 CCFCPS, CID
I Taller de manejo endoscópico de perforaciones
del tracto digestivo: Introducción al sistema
OVESCO
Dr. Fèlix Junquera Florez
29
4
CCFCPS