Page 25 - 2012

Basic HTML Version

25
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
S’h
tres en la CSPT
En aquest sentit, s’ha desenvolupat un programa de formació comú
adreçat als primers anys de residencia en:
Estructura i organització de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Prevenció de riscos laborals, manual d’autoprotecció i seguretat del
pacient.
Sistema informàtic i història clínica.
Atenció precoç del
Ressuscitació cardiopulmonar bàsica, i avançada.
Habilitats comunicatives.
Bioètica aplicada, i
Programes troncals (medicina i cirurgia) i d’especialitat (no troncals).
Inferme
La nostra participació en la formació universitària d’infermeria es
concreta en la formació pràctica d’alumnes de 3 Escoles Universitàries amb les
que tenim Conveni de col·laboració. El curs 2012/13 hem iniciat una nova
col·laboració amb l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, a la seva assignatura
de Practicum avançat (I, II i III):
EUI Gimbernat:
-
Grau en Infermeria:
i. Pràcticum Introductori (1er)
ii. Pràcticum avançat II (2on)