Page 24 - 2012

Basic HTML Version

24
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
UNIVERSITARI
POSTGRAU
CSPT
MASTER ASSIST.MALALT
CRI.PAT.CAR I RES.
MEDIC
UNIVERSITARI
POSTGRAU
CSPT
MASTER ASSIST.INTEGRAL
MAL.TRA.GREU
MEDIC
UNIVERSITARI
PREGRAU
CSPT
TREBALL SOCIAL
PRACTICUM
TREBALL SOCIAL
UNIVERSITARI
PREGRAU
CSPT
PSICOLOGIA PRACTICUM
UOC
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UB
MÀSTER
PAT.MAMA/SENOLOGIA
LABORATORI
UNIVERSITARI
POSTGRAU
UAB.
MÀSTER BIOLOGIA
CEL·LULAR
LABORATORI
BIOCIÈCIES
Convenis de col·laboració docent
Formació sanitària especialitzada
Pel que fa a la formació sanitària especialitzada, les especialitats
acreditades i el número de R1 incorporats en 2012 són:
Anàlisis Clíniques (1); Anatomia Patològica (1); Anestesiologia i
Reanimació (3); Angiologia i Cirurgia Vascular (1); Aparell Digestiu (2);
Cardiologia (1), Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu (2); Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia (2); Cirurgia Pediàtrica (1), Dermatologia y
Venerologia (1) Endocrinologia (1); Farmàcia Hospitalària (1);
Hematologia i Hemoteràpia (1), Medicina Intensiva (3); Medicina Interna
(4); Nefrologia (1); Neurologia (1); Obstetrícia i Ginecologia (3);
Oftalmologia (1); Oncologia Mèdica (1); Pediatria i les seves àrees
específiques (4); Pneumologia (1); Psicologia Clínica (1); Psiquiatria (2);
Radiodiagnòstic (3); Urologia (1).
Tutors d’especialistes en formació: 44
Especialistes en formació: 167 metges, 2 metges de Medicina del
treball, 8 llevadores i 24 metges de Medicina Familiar i Comunitària.
S’han gestionat 60 rotacions externes de residents de la CSPT