Page 27 - 2012

Basic HTML Version

27
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Aquest any durant el primer semestre es va produir una col·laboració
puntual amb l’IOC (Institut Obert de Catalunya).
A nivell de postgrau d’infermeria, Organitzem 4:
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu. (9ena Edició)
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o
Respiratòria. (9ena Edició)
Assistència Integral al Pacient Fràgil. (7a Edició)
Curs de Postgrau en Infermeria Nefrològica. (de caràcter bianual). El
curs 2012/13 no s’ha programat.
Així mateix col·laborem en la formació pràctica de 2 postgraus
d’infermeria organitzats per altres institucions. Concretament:
Postgrau Assistència Prehospitalària. EUI Gimbernat. No ha estat
programat el curs 2012/13.
Postgrau Infermeria Quirúrgica. EUI Gimbernat.
Unitat Docent Parc Taulí - UAB
Durant 2012 ha continuat desenvolupant-se la
de la Facultat de Medicina de la UAB. Ha estat la cinquena promoció
d’estudiants de tercer curs amb 61 alumnes, la quarta promoció d’alumnes de
quart curs amb 51 alumnes, la tercera de cinquè amb 41 alumnes i la segona
de sisè amb 24 alumnes.
S’han realitzat 4 intercanvis d’alumnes de la UAB amb alumnes d’altres
universitats.