Page 28 - 2012

Basic HTML Version

28
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Dels alumnes llicenciats al curs 2011-2012 que es van presentar a les
proves MIR 2013, un 38,10% van situar-se entre les 3000 primeres posicions
del rànking.
Per altra banda, en relació a la Facultat de Medicina de la UAB, el
18,18% dels alumnes llicenciats al curs 2011-2012 a la Unitat Docent Parc
Taulí es van situar en les primeres 50 posicions del rànking acadèmic.
Tanmateix, aquest percentatge es va mantenir estable en el curs 2012-2013,
doncs un 17,39% dels llicenciats a la Unitat Docent Parc Taulí van ocupar les
primeres posicions del rànking de la facultat.
Respecte al professorat, el professors/es contractats durant els cursos
2011-2012 i 2012-2013 han estat 73.
Els professors d’altres unitats docents amb docència a la Unitat Docent
Parc Taulí han estat 4 al curs 2011-2012 i 13 al curs 2012-2013.
El professors col·laboradors durant el curs 2011-2012 han estat 264, i
durant el curs 2012-2013, 294.
Pla Institucional de Formació
El Pla Institucional de Formació s’ha traduït en aquestes accions:
Nom curs
Hores
PART.
Actualització de l'àrea mèdica: Atenció als pacients amb malaltia hematològica
i HIV -grup matí-
9,5
15
Actualització de l'àrea mèdica: Atenció als pacients amb malaltia hematològica
i HIV -grup tarda-
9,5
15
Actualització en cirurgia TEO-TEM, adreçat a infermeres (inclou SRR i SGAm) -
GRUP MATI-
12
24
Actualització en cirurgia TEO-TEM, adreçat a infermeres (inclou SRR i SGAm) -
GRUP TARDA-
12
25
Actualització en cures infermeres al pacient ostomitzat -grup mati-
8
23
Actualització en cures infermeres al pacient ostomitzat -grup tarda-
8
24