Page 31 - 2012

Basic HTML Version

31
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Programa de formació contínua 2012 servei de laboratori- 5a edició-
11
47
Programa de formació continuada del servei de cardiologia - 2a edició
13
13
Programa de formació continuada del servei de cardiologia - 3a edició
13
15
Programa de Formació Continuada en Treball Social: Prestacions de la
Seguretat Social 2012
21
19
Reanimació cardiopulmonar avançada pediàtrica i neonatal
22
17
Seminari d'actualització en novetats legals per a l'àmbit de l'administració de
personal (GRUP 1)
3
19
Seminari d'actualització en novetats legals per a l'àmbit de l'administració de
personal (GRUP 2)
3
17
Seminari d'actualització en novetats legals per a l'àmbit de l'administració de
personal (GRUP 3)
3
17
Situacions crítiques en radiologia: educació mèdica en simulació- 4 edició
3
6
Situacions crítiques en radiologia: educació mèdica en simulació- 5 edició
3
6
Situacions crítiques en radiologia: educació mèdica en simulació- 6 edició
3
6
Situacions crítiques en radiologia: educació mèdica en simulació- 7 edició
3
5
Situacions crítiques en radiologia: educació mèdica en simulació- 8 edició
3
6
Taller de catèters intravasculars PICC per Gestores assistencials d'infermeria
3
15
Taller de catèters intravasculars PICC per Gestores assistencials d'infermeria
3
13
Taller para la formación de formadores de manipuladores de alimentos (RTM)
8
1
Taller pràctic sistema de neteja twixter
4
143
Taller teorico-pràctic d'accessos venosos centrals
10
4
Tècniques i metodologia per a l'organització del treball administratiu -grup1 -
(inclou SGAm i LOPD)
20
16
Tècniques i metodologia per a l'organització del treball administratiu -grup2-
(inclou SGAm i LOPD)
20
18
Treball Social i ètica
20
19
Update en patologia infecciosa de l'orella externa i mitjana (1a edició)
3,5
9
Update en patologia infecciosa de l'orella externa i mitjana (2a edició)
3,5
7
Utilització del fibroscop en la intubació de la via aèria difícil en l'adult
14
8
Visual Studio 2010 avançat
25
10
Windows Word
22
11
X curs d'actualització en medicina
12
79
XI curs d'actualització en medicina
11
75
XII curs d'actualització en medicina
11
75
Total
2514
Accions del Pla Institucional de Formació