Page 30 - 2012

Basic HTML Version

30
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Formació contínua 2012 medicina perinatal - 4a edició
19,5
38
Formació contínua 2012 Servei Anestesiologia - 10a edició
14
51
Formació contínua 2012 Servei Anestesiologia - 11a edició
7
53
Formació contínua 2012 Servei cirurgia general i aparell digestiu
21
19
Formació contínua 2012 Servei cirurgia general i aparell digestiu -2a edició-
13,5
23
Formació contínua en citologia - 5a edició
23,5
18
Formació contínua en dermatopatologia - 5a edició
37
22
Formació contínua Servei de GIO - 4a edició
24
35
Formació contínua Servei de GIO - 5a edició
12
34
Formació continuada en medicina del son 2012 - 1a edició
4
14
Formació continuada en otorrinolaringologia 2012 - 1a edició
4
11
Formació continuada per auxiliars d'infermeria en l'àmbit sociosanitari (GRUP
MATI)
52
25
Formació continuada per auxiliars d'infermeria en l'àmbit sociosanitari (GRUP
TARDA)
52
25
Formació d'auditors interns en Sistemes de Gestió Ambiental
15
7
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic
24
4
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
manteniment específic)
8
4
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
manteniment)
2
5
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
manteniment)
3
8
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
manteniment)
3
5
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
rober i caps de neteja)
4
9
Formació de la nova aplicació informàtica pel nou sistema robòtic (adreçat a
rober i caps de neteja)
4
7
Formació i actualització en neurologia - 4a edició
19
17
Formació inicial en la utilització del programa administratiu de gestió en
consultes externes-HCIS
7
52
Formació per a la utilització del programa informàtic per a Hospitals de Dia -
HCIS Nivell Bàsic i Expert- INFERMERIA
7
9
Formació per a la utilització del programa informàtic per a Hospitals de Dia -
HCIS Nivell Bàsic i Expert- UDIAT
7
16
Formació per a la utilització del programa informàtic per a Hospitals de Dia -
HCIS Nivell Bàsic- INFERMERIA
4
41
Formació per a la utilització del programa informàtic per a Hospitals de Dia -
HCIS Nivell Bàsic- S.MENTAL I SS
4
15
Formació per a la utilització del programa informàtic per a Hospitals de Dia -
HCIS Nivell Bàsic- UDIAT
5
10
Formación especializada en Oracle
15
12
Habilitats de comunicació comercial en la presentació de projectes. Aprenent a
vendre les meves idees
8
8
I curs d'actualització en medicina per a residents
14
18
III curs de laparoscòpia per a residents de cirurgia, urologia i ginecologia
9,5
7
Implementació de bones pràctiques de repte des de la perspectiva ètica a
Sabadell Gent Gran_Mòdul 3 (GRUP 1)
8
25
Implementació de bones pràctiques de repte des de la perspectiva ètica a
Sabadell Gent Gran_Mòdul 3 (GRUP 2)
8
25
Implementació de bones pràctiques de repte des de la perspectiva ètica a
Sabadell Gent Gran_Mòdul 3 (GRUP 3)
8
25
Introducció a la metodologia de la presentació científica (II)
40
8
La implicació del directiu i del comandament en la PRL a la CPT: funcions i
responsabilitats (GRUP 1)semipresencial
20
25
La implicació del directiu i del comandament en la PRL a la CPT: funcions i
responsabilitats (GRUP 2)semipresencial
20
25
Laboratori d'autoimmunitat: integració de resultats en un entorn digital (GRUP
A)
8
4
Laboratori d'autoimmunitat: integració de resultats en un entorn digital (GRUP
B)
8
4
Mètode per l'elaboració de Plans de Cures Estàndars. Taxonomies NANDA,
NIC i NOC
24
22
Neuropsiquiatria i neuropsicologia - 4a edició
9
44
Prevenció del risc cardiovascular per pacients amb Trastorn Mental Sever
16
25
Programa de FC en l'atenció primaria- 7a edició
11
28