Page 43 - 2012

Basic HTML Version

43
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
La Red de Oficinas de Transferencias de Resultados de Investigación de las
Universidades Españolas
constituïda el 17 de març de 1997 i té
com a missió potencia i difondre el paper de les universitats com elements
claus dintre del sistema nacional d’innovació.
La Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias
és
una de les Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud
promoguda per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) com un component de la
visió integradora de la innovació en el seu entorn. La xarxa ITEMAS pretén
fomentar la innovació en tecnologia sanitària como eina fonamental per fer més
sostenible el Sistema Nacional de Salud, donant suport al desenvolupament de
la cultura innovadora necessària per facilitar la integració del sistema ciència-
indústria en l’àmbit de la tecnologia mèdica.
és una associació que engloba a la majoria d’entitats gestores de
l’R+D+i d’àmbit sanitari d’Espanya. Entre els seus objectius hi són la creació
d’un entorn de col·laboració entre les entitats associades per a la promoció i el
desenvolupament d’activitats de gestió, valorització i transferència del
coneixement al sector productiu i el funcionar com a fòrum per a la coordinació,
intercanvi d’informació i integració de les polítiques i interessos de les entitats