Page 44 - 2012

Basic HTML Version

44
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
associades, desenvolupant estratègies comunes i cercant solucions als
principals reptes del sector clínic hospitalari i biosanitari amb relació a la
transferència del coneixement.
La Fundació Parc Taulí ostenta la seva presidència.
| Xarxa d’Innovació en Salut per Catalunya s’estableix com la primera
xarxa de centres hospitalaris i sanitaris de Catalunya i Espanya que dona
impuls i fomenta l’R+D+i, la protecció i transferència dels resultats derivats, a
través de la cooperació entre els centres membres, institucions i empreses
dedicades al sector salut.
Clúster salut a la Conca del Ripoll i Terrassa
Aquest
d’empreses pretén reflexar detalladament les empreses i agents
pertanyents
al sector salut a la zona, identificant tendències de pes del sector
que poden exercir de tractor i fer diferencial el clúster, ja que es disposa de la
massa crítica suficient per a convertir-se en una palanca de creixement i
d’innovació del territori.