Page 48 - 2012

Basic HTML Version

48
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Sessions de recerca
Amb l'objectiu de fomentar la col·laboració entre grups de recerca i
difondre la investigació bàsica i traslacional que es realitza a la CSPT i crear
debat científic, s’organitzen sessions periòdiques on els investigadors
presenten els seus projectes de recerca. Aquestes sessions són obertes a tots
els professionals. Durant el 2012 s’han celebrat les següents:
Anàlisi de microRNAs circulants en càncer de colon; realitzada per la
Dra. Anna Brunet, del servei d'oncologia.
Tècniques de seqüenciació massiva aplicades a la detecció de
mutacions en els gens BRCA1/BRCA2 en càncer de mama i ovari
familiars; presentada per la Dra. Anna Ruiz Nel·lo, del Grup de
Genètica de la UDIAT
eNose analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) in respiratory
samples for Ventilator Associated Pneumonia (VAP) diagnosis.
Presentada per Janine Kastelijn, de la Universitat d'Amsterdam en
col·laboració amb el servei de Medicina Intensiva de la CSPT.
Cross-talk cervell i pulmó en la lesió pulmonar aguda: Introducció i
presentació de resultats en models experimentals. Presentada per Mº
Elisa Quílez, investigadora predoctoral del CiberES al servei de
Medicina Intensiva de la CSPT.
Pre-treatment with mesenchymal stem cells reduces ventilator-
induced lung injury. Presentada per la Dra. Laura Chimenti,
investigadora postdoctoral del servei de Medicina Intensiva.
New technologies, devices and robotic strategies applied to surgical
environments. Presentada per Jordi Campos, investigador
predoctoral de la unitat de Robòtica del Taulí.