Page 49 - 2012

Basic HTML Version

49
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Codi de bones pràctiques científiques
S’ha elaborat el
amb l’objectiu de
donar a tots els professionals de la Corporació les bases necessàries per posar
en marxa projectes de recerca i innovació amb la màxima qualitat tenint en
compte els requeriments legals i les característiques pròpies de la institució.
Codi de bones pràctiques científiques de la Corporació Sanitària Parc Taulí