Page 55 - 2012

Basic HTML Version

55
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Cursos europeus d'estiu de la Universitat del País Basc. “Models
d’innovació en la pràctica Hospitalària”. “L’ experiència del Parc
Taulí”.
Ponència en el marc del 22º Congres Argentí Teràpia Intensiva
“Innovació i Medicina Intensiva: motor de canvi”.
Tanmateix, la Corporació Sanitària Parc Taulí ha participat com a
membre organitzador al Congres MIHealth que va tenir lloc a Barcelona al
Febrer de 2012.
Procediments d'accés i pu
ement científic
La Biblioteca del Parc Taulí ha dissenyat, des de fa an
de
serveis personalitzada i digital que ha facilitat l’accés als rec
coneixement del cos investigador.
Per completar aquest catàleg es disposa del Servei d’Obtenció de
Documents, molt utilitzat pels professionals.
Dins els serveis prestats per la Biblioteca, s’ofereix assessorament en
temes relacionats amb la publicació de resultats: regulació de les dades
d’autoria, regulació de les dades institucionals, anàlisi de publicacions
susceptibles de rebre els originals per a la revisió i posterior publicació,
correcció de dades bibliogràfiques, etc. Aquest any s’ha donat un pas més
ant una línia de servei específicament destinada als investigadors. Línia
de servei que s’ha recolzat amb un programa de formació ad hoc i
personalitzat, en funció de les necessitats de cada servei o professional, i un
servei de vigilància científica, que recull les publicacions dels professionals dels
centres de l’entorn.