Page 56 - 2012

Basic HTML Version

56
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Tanmateix, aquelles publicacions de visibilitat internacional queden
recollides quinzenalment al butlletí corporatiu “LaXarxa”, a la intranet i al web
de la Corporació.
Per altra banda, anualment també es recopilen els resultats dins de la
memòria científica.