Page 6 - 2012

Basic HTML Version

6
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Presentació del Cap d’Estudis i del Director de Recerca i
Innovació
Un nou any tenim la satisfacció de presentar la Memòria Científica de la
Corporació Sanitària Parc Taulí, que recull les dades més destacades de les
activitats de recerca, innovació i docència durant l'exercici 2012. Aquests
resultats són, en si mateixos, el més clar reconeixement al treball i l'esforç dels
professionals de la nostra institució.
La Corporació Sanitària Parc Taulí és una empresa de coneixement que,
malgrat el context actual d’incertesa econòmica, compta amb la qualitat de
l'equip humà que la conforma i el recolzament decidit dels seus òrgans de
govern. En aquesta situació, aquests dos intangibles han esdevingut, de forma
més evident, decisius en l’avenç qualitatiu i quantitatiu dels resultats de les
activitats científiques, tal com podeu veure a la memòria que us presentem.
Els esforços es dirigeixen ara a mantenir la nostra posició en el context
territorial del país, de l’Estat i internacional, i a crear les condicions adequades
per continuar desenvolupant tot el nostre potencial científic. Alhora, aquesta
confiança ens anima a fixar-nos metes encara més ambicioses. En aquest
sentit, estem il·lusionats a aconseguir reconeixements oficials, com el centre
d’excel·lència en coneixement i recerca que som i, d’aquesta manera, accedir a
millors condicions i recursos que ens facin encara més competitius en l’entorn
de la recerca d’excel·lència i d’innovació, sostenibles.