Page 7 - 2012

Basic HTML Version

7
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Les persones que, d’una o altra manera, han contribuït a l’obtenció
d’aquests resultats, constitueixen la millor garantia per assolir també un futur
més esperançador per a tots nosaltres i els volem fer arribar el nostre més
sincer agraïment i la nostra felicitació.
Eugenio Berlanga
Cap d’Estudis
Lluís Blanch
Director de Recerca i
Innovació
Salvador Navarro
Coordinador Unitat Docent