Page 60 - 2012

Basic HTML Version

60
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Serveis
Consulta, difusió i obtenció d'informació
Informació bibliogràfica i científica
La totalitat dels recursos d’informació disponibles en la Biblioteca són a
lliure disposició dels usuaris. La gran majoria es troben disponibles en format
electrònic.
El servei de préstec permet treure i retornar del fons físic de la biblioteca
monografies en paper seleccionades durant un període limitat de temps.
Tanmateix, els usuaris poden fer consultes d’informació especialitzada i
sol·licitar recerques bibliogràfiques de temes del seu interès. Així mateix,
s’elaboren pàgines web temàtiques de recursos electrònics, tant a petició dels
propis usuaris com aprofitant avinenteses del calendari.
Pel que fa a la informació relativa a les novetats en aquelles àrees
d’interès determinades pels usuaris, la biblioteca proporciona i difon l’ús de
sistemes automàtics d’alertes personalitzades.