Page 61 - 2012

Basic HTML Version

61
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Informació de convocatòries
Des de l’Oficina de Recerca es fa difusió de les principals convocatòries
públiques i privades d
rofessionals via
correu electrònic. Durant l’any 2012 es va enviar informació de 148
convocatòries diferents.
Difusió i promoció corporatives
El Gabinet de Comunicació ofereix els seus serveis, de manera
transversal a tots els centres de la Corporació, a través de les següents àrees:
Gabinet de premsa.
Fotografia.
Publicacions.
Intranet / Web.
Art Taulí.
Imatge Corporativa.
Dins de les seves funcions, ofereix als investigadors el servei
d’assessorament i planificació de les accions comunicatives necessàries per a
la difusió dels seus resultats. Principalment es treballa en una línia de
comunicació interna, adreçada al conjunt dels professionals, i una externa,
adreçada a els diferents públics de la institució (usuaris, ciutadans, sector…),
mitjançant els diferents canals interns i externs establerts.