Page 70 - 2012

Basic HTML Version

70
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Seguiment de les sol·licituds efectuades (patents espanyoles, PCT,
fases nacionals)
Redacció dels acords de confidencialitat, convenis de col·laboració i
contractes de transferència.
Desenvolupament
Elaboració del pla de negoci per a la comercialització de la invenció.
Seguiment de la planificació d’execució de les activitats.
Reunions periòdiques amb els col·laboradors del projecte.