Page 69 - 2012

Basic HTML Version

69
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Transferència de tecnologia
El procés d’innovació comença quan el professional té una idea que
compleix dos requisits essencials: la novetat (és nova en el seu camp o millora
substancialment el que ja existeix) i el potencial de mercat (el resultat d’aquesta
idea s’ha de poder vendre).
Mitjançant la valorització, la unitat d’innovació identifica, constata i
incrementa el valor de les idees i invencions, donant suport i facilitant la
transferència de la tecnologia. La UDIPT dóna suport en la transferència de la
tecnologia principalment en tres àmbits:
Pla de viabilitat
Elaboració d’un pla de viabilitat per a transferir la tecnologia al
mercat.
Planificació del projecte i definició de les activitats i les
responsabilitats.
Cerca de col·laboradors industrials per al desenvolupament de la
tecnologia.
Cerca de col·laboradors comercials per a fer arribar la invenció al
mercat.
Protecció de la tecnologia i aliances
Implementació de l’estratègia de propietat intel·lectual adient per a la
invenció.
Sol·licitud de la protecció corresponent per a la tecnologia.