Page 72 - 2012

Basic HTML Version

72
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Activitat i resultats
Indicadors d’activitat: assaigs i projectes de R+D+I
Noves idees
La Unitat d’Innovació Parc Taulí ha captat al 2012 16 noves idees, que
s’han sumat a les 51 que hi havia en cartera per a la seva valorització.
Projectes presentats: assaigs clínics, observacionals, no experimentals,
etc.
Pel que fa als projectes de recerca, al llarg de l’any 2012 s’han aprovat
200 projectes nous. El Comitè Ètic d’investigació Clínica ha avaluat 200
projectes, 191 modificacions rellevants a projectes actius. Ha estat CEIC de
referència en 21 projectes.
A 31 de Desembre de 2012, el nombre total de projectes actius eren 736
El nombre total de sessions realitzades pel CEIC han estat de 23.
La distribució dels projectes avaluats pel CEIC durant l’any 2012 ha estat
la següent:
Estudis experimentals: 87
-
Assaigs clínics amb medicaments: 68
-
Assaigs clínics sense medicaments: 16