Page 73 - 2012

Basic HTML Version

73
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
-
Estudis amb animals: 3
Estudis no experimentals 113
-
Estudis Observacionals Post Autorització (EPA): 41
-
Estudis No EPA: 72
o
Recerca operativa: 31
o
Recerca bàsica: 18
o
Recerca en salut pública: 23
Descripció dels projectes per tipus de promotor
Indústria: 91
Promoció Interna (inclou beques CIRI): 54
Convocatòries públiques externes: 11
Altres/Societat- Grup científic: 44
CEIC de referència
Del total de 68 assaigs clínics amb medicaments, en 21 ocasions el
CEIC de la CSPT ha estat triat com a CEIC de Referència pel promotor.
Segons el projecte BEST – Investigación Clínica en Medicamentos, de
Farmaindústria, el Comitè Ètic d’Investigació Clínica de la CSPT ocupa la
cinquena posició pel que fa a comitès de referència a Catalunya (60
actuacions), i la setena pel que fa en número de participacions d’assaigs clínics
(167).