Page 75 - 2012

Basic HTML Version

75
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Protecció intel·lectual i industrial
Durant el 2012 la Unitat d’Innovació Parc Taulí ha protegit la propietat
intel·lectual i industrial a través de 17 marques, 8 famílies de patents i 2
registres de la propietat.
Propietat intel·lectual i industrial
Indicadors de resultats: assaigs i projectes de R+D+I
Grups acreditats per l’institut de Salut Carlos III
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
Enfermedades respiratorias
. 2 grups:
o
Grup
(Dr. Monsó Molas)
o
Grup
(Dr. Blanch Torra)