Page 74 - 2012

Basic HTML Version

74
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
IPs principals
Al 2012 van haver 298 professionals dedicats a la investigació.
D’aquests, 258 son professionals clínics que actuen com a Investigadors
principals de projectes actius i 40 professionals amb dedicació exclusiva la
recerca.
Hi ha 18 professionals que es dediquen a la gestió de la recerca.
Valorització i transferència d'idees i invencions
La Unitat d’Innovació Parc Taulí ha valoritzat 2012 29 idees, i 11
invencions han estat objecte de signatura de preacords de transferència per a
la seva explotació.
Es pot observar el procés de suport a les noves idees i de la valorització
i transferència d’idees i invencions en aquest diagrama:
Activitat de la Unitat d’Innovació