Page 88 - 2012

Basic HTML Version

88
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Ann Intern Me
Long-term efficacy of dapagliflozin in patients with type 2
diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized
trial
.
Wilding JP, Woo V, Soler NG, Pahor A, Sugg J, Rohwedder K, Parikh
S; Dapagliflozin 006 Study Group (González-Clemente JM.).
FI: 13,976
Q1 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Servei: Endocrinologia i Nutrició
Àrea R+D+i: Inflamació, immunologia i metabolisme (Recerca clínica i
traslacional)
Producció científica i impacte per àrees
L’àrea més productiva és “Inflamació, immunologia i metabolisme”, que
representa el 30,37% del total. “Epidemiologia, millora assistencial i cronicitat”
representa el 22,53% i “Infeccions, SIDA i sepsis” el 22,18%.
Pel que fa al factor d’impacte, l’àrea “Infeccions, SIDA i sepsis” ha
aconseguit 313,341 punts (un 33,85% del total). “Inflamació, immunologia i
metabolisme” té 267,605 punts (28,91%) i “Epidemiologia, millora assistencial i
cronicitat”, 147,894 (15,98%)