Page 89 - 2012

Basic HTML Version

89
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Producció científica i factor d’impacte (JCR) per àrees
Visibilitat de la producció científica
Dels 293 documents publicats, 266 (90,78%) estan publicats en revistes
indexades a PubMed, i 245 (83,62%) dins el Science Citation Index.
Visibilitat de la producció científica