Albada Centre Sociosanitari

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

Missió

  • Donar una assistència sociosanitària integral, personalitzada i de qualitat a la població de la nostra àrea de referència, amb criteris de priorització basats en problemes de salut i vetllant per la sostenibilitat.
     
  • Integrant l'ètica i incorporant a la presa de decisions clíniques els valors del malalt i el seu entorn.
     
  • Actuant transversalment amb l'Hospital de Sabadell i Atenció Primària Parc Taul,í fent palès el valor afegit del sociosanitari i a tots els nivells assistencials.

Visió

  • Ser un centre sociosanitari referent i reconegut en el seu entorn per l'excel·lència dels seus professionals i el seu alt nivell de qualitat assistencial.

Valors


Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Joana Barrio Medina
Coordinació Equip Infermeria

Rocío Cebrián Rubio
Direcció Assistencial i Serveis Transversals

Núria Collell Domènech
Cap d'Àrea d'Equip d'Infermeria

Ester Cortés Daza
Cap de Treball Social i Voluntariat

Carmen Díaz Fernández
Direcció de Qualitat

Mónica Gómez Valent
Direcció del Servei de Farmàcia

Montserrat López Postigo
Coordinació Equip d'Infermeria

Marc Moreno Ariño
Direcció del Servei de Geriatria. Direcció de l'Àrea d'Atenció Intermèdia.

Carme Pujol Núñez
Secretaria Tècnica

Maria Reventós Gil de Biedma
Adjunta a direcció general

Lidia Ribera Barberán
Coordinació Equip Infermeria

Noemí Obregón Gutiérrez
Direcció Equip Infermeria

Teresa Ribot Berenguer
Coordinació Pal·liació - PADES