Page 6 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

0

10

20

30

40

50

Grups d'investigació

0

50

100

150

200

250

Producció Factor d'impacte

Recerca

Producció i factor d’impacte acumulat

per grups d’investigació

Visibilitat de la producció de la CSUPT

83,62

67,23

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

PubMed WOK

Dels 177 documents publicats, 48 (83,62%) estàn publicats en revistes indexades a PubMed, i 199 (67,23%) dins el Science Ci-tation Índex.

Evolució 2000-2009 producció i factor d’impacte

Evolució 2000-2009 citacions rebudes CSUPT

53 57 63 64

90 92

110 101

115 119

56 44

68

68 66

58

44

73

58

53

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Documents publicats en revistes sense factor d'impacte Documents publicats en revistes amb factor d'impacte Factor d'impacte acumulat

2763 2710

2125 2078

1802

1443 1401 1187 1027

1215

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Citacions rebudes

Publicacions en revistes científques

Factor H

Factor H* de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí: 64

* Índex basat en la productivitat científca i en l’impacte dels articles del conjunt d’investigadors de la CSUPT.

00 03 01 02 04 05 06 07 08 09

00 03 01 02 04 05 06 07 08 09

Page 6 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »