Page 8 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Innovació

Gestionem la transferència de tecnologia en termes de cost-efectivitat per al benefci

de la salut i de la investigació

Tenim vigent un marc regulador, que va ser aprovat pel Consell de Govern de la Corporació el 2008, recollit en els següents documents:

> Normativa interna de patents: regula els drets i obligacions de la CSUPT i dels investigadors, quant a la seva relació en l’àmbit purament investigador.

> Document de bones pràctiques en matèria de transferència tecnològica.

> Reglament de creació d’empreses de base tecnològica.

A la Unitat de Valorització i Innovació Parc Taulí donem suport als professionals

(inventors) de la CSUPT

en el desenvolupament de les seves idees i invencions, les protegim i ens encarreguem

de comercialitzar-les i transferir-les a la societat

Què fem per fomentar la innovació?

> Unitat de Valorització i Innovació (UVIPT).

> Promoció de la cultura d’innovació i emprenedoria : cursos, jornades...

> Avaluació d’idees i d’invencions.

> Suport al desenvolupament de projectes d’innovació . > Protecció de la propietat intel·lectual. > Transferència de tecnologia .

Comercialitzem els resultats de la valorització de la recerca, amb llicències i creació d’spin-of

Comptem amb la col·laboració de més de 90 empreses, institucions, centres tecnològics i hospitals

Els projectes d’innovació estan fnançats i compten amb el suport de diferents entitats, com la Fundació Caixa Sabadell, Banc Sabadell, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto de Salud Carlos III, Programa PROFIT, Programa Marc de la Unió Europea, ACC1Ò, Consorcios Estratègicos Nacionales en Investigación Técnica (CENIT), Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, Fundació Barnola i Caja Navarra.

Finançament

Marc jurídic

Disposem d’una normativa interna de patents, que regula els drets i les obligacions

de la CSUPT i dels investigadors

Page 8 - MEM2009

This is a SEO version of MEM2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »