Page 2 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Un any més, tinc la satisfacció de presentar la Memòria Científca de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT). La suma de la il·lusió i l’esforç de molts professionals, juntament amb el suport compromès del seus òrgans de govern, han fet de l’any 2010 el més prolífc quant a producció científca, on es destaquen els 199 articles publicats i els 805 punts de factor d’impacte.

La posada en marxa de la Unitat Cientifcotècnica ha constituït un valor afegit per a la recerca biomèdica a la Insti-tució, ja que ha suposat que els investigadors accedeixin a tecnologies avançades similars a altres centres científcs de prestigi. Una altra bona notícia per a la recerca és l‘adhesió de la Fundació Parc Taulí a la Red ITEMAS (Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias) promoguda per l’Institut de Salut Carlos III. La Fundació és ara un dels catorze nodes que conformen aquesta xarxa estatal, que aposta per la innovació en tecnologia sanitària com a eina fonamental per a la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud, fomentant el desenvolupament de la cultura innovadora i la integració del sistema ciència-indústria en el camp de la tecnologia mèdica.

En l’àreadeDocència, s’hanportatatermenombrosesactivitatsde formacióde facultatiusespecialistes, d’infermeria, d’activitats docents de pregrau i postgrau, de formació de tècnics i de foment de la cultura d’innovació i empre-nedoria. Ressaltar l’augment considerable d’estudiants en pràctiques i que la nostra Unitat Docent ha rebut la 1a promoció del 5è curs de Medicina de la UAB. .

Com sempre, voldria transmetre a tots els professionals que han participat en aquestes i altres tasques la meva més sincera enhorabona per la feina feta. Vull expressar a cadascun de vosaltres el meu més sincer agraïment per la vostra contribució a l’objectiu de tota la nostra activitat: la millora de la salut dels nostres conciutadans.

Dr. Lluís Blanch

Director de Recerca i Innovació

Fundació Parc Taulí Institut Universitari (UAB)

Innovació

Corporació Sanitària Parc Taulí

Docència

Recerca

Direcció de Recerca i Innovació

Campus d’Excel·lència Internacional

UAB CEI

Presentació

Page 2 - MEM2010

This is a SEO version of MEM2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »