Page 16 - 2012

Basic HTML Version

16
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
científica li permeten transferir i compartir els coneixements adquirits amb la
pràctica habitual.
(CEIC), Unitat Cientificotècnica, Unitat d’Innovació, Oficina de Projectes i
Administració.