Page 15 - 2012

Basic HTML Version

15
MEMÒRIA CIENTÍFICA 2012
Es va crear el 25 de gener de 1993 a instàncies de la Corporació
Sanitària Parc Taulí per la Caixa Sabadell i Sabadell Mutual com a patrons
fundadors. En el Patronat de la Fundació, a més de les entitats promotores i de
Banc Sabadell, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell i la Mútua
docència, de recerca i innovació, en la formació científico-mèdica
p
i
d
s
s
professionals al servei de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
r
p
d
les accions docents i la translació de resultats de recerca a la comunitat